Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

İyi Bir Proje Nasıl Hazırlanmalıdır? Bu Noktada Size Sunduğumuz Destekler Nelerdir?

 

Proje Yaşam Döngüsü Nedir ?

Bir projenin geliştirilmesi sadece projeyi yazıp yürütmekten ibaret değildir. Basit bir proje oluştururken bile projenin aşamalarını doğru bir şekilde oluşturmak ve bunu proje ekibinizle koordineli bir şekilde yapmak oldukça önemlidir. Projenizin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bir formülü olmalı ve yapılacakların önceden sıralanması gerekmektedir. Aksi taktirde yürütme aşamasında plansızlıklardan doğan bir takım sorunlarla karşılaşabilir.

Bu sebeple projeProje Döngüsü Yönetimi Eğitimi yönetimi ve bu yönetimin doğru bir şekilde formüle edilebilmesi için bir yaşam döngüsü oluşturmanız gerekmektedir. Yandaki şekilde görüleceği üzere, proje fikrinin belirlenmesi hazırlık aşamasındaki en önemli noktalardan biridir. Bu aşamayı sırası ile analiz, planlama, kaynak ve argümanların araştırılması, uygulama, izleme ve değerlendirme basamakları takip etmektedir. Bu işlemlerin hepsinin planlı bir şekilde hayata geçirilmesi projenizin başarıyla sonuçlandırılması adına büyük önem arz etmektedir.

 

Bu Noktada Size Sunduğumuz Destekler Nelerdir ?

Avrupa Birliği Fonları ve Hibeleri, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve aday ülkelerde bulunan kamu kurumları, özel kuruluşlar, STK ve dernekler, belediyeler ve Kalkınma Ajansları gibi kuruşların faydalanması için oluşturulmuş bir kaynaktır. Türkiye bu süreç içinde müzakerelerin de başlaması ile IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı)’dan faydalanarak aktif bir şekilde proje çağrılarına başvuruda bulunmaktadır. Söz konusu sürecin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için oluşturulan ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ sistemi ise proje yazma ve yürütme aşamasının temel yapı taşını oluşturmaktadır.

Bu sebeple Avrupa Birliği hibelerinden faydalanmak isteyen, çeşitli kurum ve kuruluşlara proje yazmayı düşünen ya da PCM (Project Cycle Management) sertifikası ile yeni iş imkânlarından yararlanmayı hedefleyen her birey eğitim programımıza katılabilmektedir. Yararlanıcılarımız program süresince teorik bilgiler almanın yanı sıra uzmanlarımızın gözetiminde örnek bir proje yazım çalışması da gerçekleştirmektedir.

Eğitim programı 2 günlük olup toplam 12 saattir. Eğitim içeriği;

 

 • Türkiye’nin AB Adaylığı ve Katılım Öncesi Mali Yardım Süreci
 • Türkiye'de Avrupa Birliği Tarafından Finanse Edilen Hibe Programları
 • Proje Döngüsü Yönetimi (ProjectCycle Management)
 • Proje Planı - Paydaş Analizi – Sorun Analizi                                         
 • Hedef Analizi- Strateji Analizi
 • Genel Hedef Belirleme ve Örnek Analiz Üzerinde Çalışma
 • Varsayımlar-Riskler-Başarı Göstergeleri
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Kaynak ve Bütçe Planlaması
 • Projelerin Tespitinde Kullanılan Değerlendirme Yöntemleri
 • Örnek Proje Hazırlama

Linkedin Takip