Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar

Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklık Projesi Nedir ve Kimler Tarafından Uygulanabilir? Bu  Noktada Size Sunduğumuz Destekler Nelerdir? 

Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim programı ile desteklenen pek çok faaliyet için yeni dönemde de fırsatlar ve başvuru olanakları bulunmaktadır. Bu kapsamda 2007-2013 yılları arasında Ortaklılar ve Yenilik Transferi projeleri ile yapılabilen faaliyetlerin 2014-2020 “Erasmus+” döneminde de devam edebilmesi için tek bir faaliyet olarak “KA2 – Stratejik Ortaklıklar” tanımlanmıştır.

Kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya AB düzeylerinde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi veya uygulanmasıyla neticelenebilecek farklı ülkelerden, farklı eğitim, öğretim ve gençlik alanlarından ve/veya farklı sosyo-ekonomik sektörlerden kuruluşları içeren ortaklıklar kurulabilmektedir..

Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar

 

Bir stratejik ortaklıkta desteklenebilecek faaliyetler neler olabilir?

 

  • İyi uygulamaların paylaşılmasının sağlanması amacıyla kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendirme faaliyetleri
  • Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini, test edilmesini veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler
  • Örgün, yaygın ve resmi olmayan eğitim (Europass ve Youthpass gibi) yoluyla elde edilen bilginin, becerilerin ve yeterliliklerin doğrulanmasını ve tanınmasını kolaylaştıran faaliyetler
  • Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve onların yerel ve bölgesel gelişim entegrasyonlarını teşvik etmek için bölgesel yetkili makamlar arasında işbirliği faaliyetleri
  • Aktif vatandaşlık ve müteşebbisliği teşvik etmek için girişimci zihni ve becerileri geliştiren uluslarararası teşebbüsler

 

Kimler Başvurabilir?

Program üyesi ülkelerde yerleşik resmi ve özel kurum/kuruluşlar başvuruda bulunabilirler.

Kimler Yararlanabilir?

Proje başvuru aşamasında öngörmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan bireyler, proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan ve projeye katkı sağlayacak eğitim personeli ile öğrenciler katılabilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

  • Kısa dönemli öğrenci grupları değişimi (5 gün – 2 ay)
  • Uzun dönemli öğrenci hareketliliği (2 – 12 ay)
  • Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay)
  • Uzun dönemli öğretim görevlendirmesi (2 – 12 ay) .

 

Proje Süresi Ne Kadardır?

Projeler, 2 veya 3 yıl sürelidir. Süre, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.

Daha fazla bilgi için; http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/leonardo-da-vinci-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar

Linkedin Takip