Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği

Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Nedir ve Kimler Tarafından Uygulanabilir? Bu Noktada Size Sunduğumuz Destekler Nelerdir?

 

Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir.

 

 

Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği

Öğrenici Hareketliliği: Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapmalarına imkân sunar.

Personel Hareketliliği: Mesleki eğitimden sorumlu personelin bir işletme veya eğitim kurumunda çalışmasına, proje ortağı bir kurumda öğretmenlik yapmasına veya bir eğitim ve öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde görmesine imkân sunar.

 

Uygun Katılımcılar Kimlerdir ?

  • Mesleki eğitim kurumlarının öğrenci, çırak ve personeli
  • Engelli olanlar ile azınlık veya dezavantajlı durumdaki mesleki eğitim öğrencileri
  • Bir mesleki eğitim kurumunu bitirmiş yeni mezunlar
  • Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta çalışan ve mesleki eğitimden sorumlu kişiler. (öğretmenler, eğitmenler, yönetim ve rehberlik görevli olan personel)
  • İşletme, kamu sektörü ve/veya sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişiler

 

Uygun Kuruluşlar Hangileridir ?

  • Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları
  • Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörleri

  

Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü çerçevesinde başvuru aşamasında seçilmek koşulu ile proje süresi 1 veya 2 yıl olabilir.

Faaliyet Süresi Ne Kadardır?

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:

  • Öğreniciler için; 2 haftadan 12 aya kadar
  • Personel için; 2 günden 2 aya kadar olabilir. 

Linkedin Takip